SOL A PEIXOS
LLUNA A SAGITARI
MERCURI A PEIXOS
PLUTÓ A CAPRICORN
ASCENDENT A CÀNCER
SATURN A PEIXOS
VENUS A ÀRIES
JÚPITER A ÀRIES
URANI A TAURE
NEPTÚ A PEIXOS
MART A BESSONS
AMANDA RINALD
ASCENDENT A CÀNCER
Aquest signe descriu com ens projectem o ens veuen els altres, la màscara que portem, que amaga la nostra veritable essència.
Posseeixen les emocions a flor de pell, pensen i fan el que veritablement senten. Són éssers satisfets de romanticisme, fantasia, aventura i erotisme. A causa de la seva por al futur prefereixen la seguretat del passat i s'aferren a la tradició i a la família. Posseeixen imaginació, creativitat i una gran capacitat analítica.

Pel que fa a l'amor es caracteritzen per una tendresa i imaginació que els resulta molt útil per a desembolicar-se en aquest mitjà. Per altra banda, el seu tret més negatiu és la tendència a la possessió, són càlids, afectuosos i protectors. Formen unions sòlides i matrimonis duradors.

En l'àmbit laboral solen tenir esperit de treball, per això és freqüent que aconsegueixin totes les metes que es proposin en aquest camp. A causa de la influència de la Lluna, els que pertanyen a aquest signe sofreixen amb freqüència grans canvis d'humor. Vitalment, al signe de Càncer se'l considera com el més feble de tots els signes zodiacals. Solen ser subjectes d'una naturalesa tímida i retreta, que necessiten l'amistat, de l'afecte i de la simpatia dels seus semblants.