SOL A PEIXOS
LLUNA A SAGITARI
MERCURI A PEIXOS
PLUTÓ A CAPRICORN
ASCENDENT A CÀNCER
SATURN A PEIXOS
VENUS A ÀRIES
JÚPITER A ÀRIES
URANI A TAURE
NEPTÚ A PEIXOS
MART A BESSONS
DISCURS ORIGINAL EPISTEMOLÒGIC
SATURN A PEIXOS
Què és l’astrologia?

En poques paraules, l'astrologia es tracta de tot aquell conjunt de pràctiques i creences que prenen com a base l'estudi i la interpretació dels moviments dels astres i els esdeveniments celestials per tal d'entendre la seva correlació amb els successos terrenals. Més enllà de l'astrologia xinesa i hindú, en aquest cas ens centrem en l'astrologia occidental: els seus orígens, la seva història i el seu reeiximent en la nostra actualitat. Malgrat que no respongui a una contestació científica o a una correspondència amb els principis de la ciència occidental moderna, l'astrologia ha estat present al llarg de la història com una pseudociència emprada en molts casos individualment i com a mètode introspectiu.

L'astrologia es va desenvolupar tant a Mesopotàmia com en l'antic Egipte, i posteriorment es va expandir a altres cultures, com la grega i la romana. Els primers estudis astrològics occidentals que hi trobem tenen el seu inici en la Grècia clàssica a finals del segle III i durant tot el període del s. II aC, i neixen simultàniament les primeres teories astronòmiques. Ja des de l'antiga Grècia, els astròlegs van començar a elaborar horòscops i cartes astrals que representaven la posició dels astres en el moment del naixement, aquestes observacions les utilitzaven per a fer prediccions sobre la seva vida i la personalitat dels individus. Tant és així, que ja des dels seus principis queda recalcada la importància paradigmàtica de la percepció i el coneixement astronòmic amb relació a la dimensió filosòfica cultural.

Durant l'edat mitjana, l'astrologia es va influenciar per les tradicions àrabs i perses, i es va convertir en una part integral de la medicina, la filosofia i la cultura d'aquella època. Els astròlegs medievals creien que els moviments planetaris i les configuracions celestials influïen en la salut, el caràcter i el destí de les persones.

A mesura que avançava l'era moderna, l'astrologia va començar a ser qüestionada i criticada pel sorgiment de la ciència i l'enfocament científic. L'astronomia es va separar gradualment de l'astrologia, ja que la primera se centrava en l'estudi objectiu dels cossos celestes, mentre que la segona se centrava en la interpretació subjectiva de la seva influència en els assumptes humans.

No obstant això, malgrat els avanços científics, l'astrologia va continuar mantenint una certa popularitat. En el segle XX, va experimentar un ressorgiment significatiu, especialment en la dècada de 1960 i en l'era de la Nova Era. L'astrologia es va convertir en part de la cultura popular i ha continuat guanyant adeptes fins a l'actualitat, especialment en el context de les xarxes socials i la disponibilitat d'informació en línia.
Governa la responsabilitat, el control i l'ambició. Gestiona com responem a les normes o obediències.
Saturn en aquest signe es vincula amb persones amb molta imaginació, comprensió i intel·ligència. Són reflexius i necessiten moments de solitud per a pensar i planificar les seves metes. Són éssers que els hi costa mostrar els seus sentiments i expressar el seu afecte. Posseeixen gran preocupació pel pas del temps i viuen cada minut intensament. Destaquen per la seva tolerància i pau interior. Encara que a l'hora de prendre decisions, necessita estar en contacte amb la gent i els amics per a reafirmar-se a ells mateixos.

Amanda Rinald confirma que...

Intensitat i desacatà, així és l'Amanda.

N de «Ni se te ocurra ni pensarlo preguntar-li sobre l'amor»

Als aniversaris dels demés la seva diversio mes gran, el seu pròpi ni li recordis.