SOL A PEIXOS
LLUNA A SAGITARI
MERCURI A PEIXOS
PLUTÓ A CAPRICORN
ASCENDENT A CÀNCER
SATURN A PEIXOS
VENUS A ÀRIES
JÚPITER A ÀRIES
URANI A TAURE
NEPTÚ A PEIXOS
MART A BESSONS
AUGEMENT DE POPULARITAT
VENUS A ÀRIES
Trobem un ressorgiment de l'astrologia arran d'un moment molt convuls en la contemporaneïtat d'aquestes dues darreres dècades pertanyents del segle XXI. Concretament, situem l'inici d'aquest auge l'any 2020, a conseqüència de la pandèmia i de la gran crisi social que va suposa en els sistemes socioeconòmics actuals. L'alineació de la realitat individual coneguda fins al moment va provocar una falta d'orientació i de seguretat en tots nosaltres, i, per consegüent, la recerca d'una guia espiritual que reconduís la nostra existència va esdevenir l'única esperança per a molts individus.

L'interès per l'astrologia, doncs, creix en un moment en què la inestabilitat social augmenta de manera que els individus tendeixen aferrar-se a un poder superior i a recórrer a l'ajuda externa. Amb la creixent apatia religiosa que crea un buit a Occident, els joves busquen cada cop més sistemes de creences alternatius.

En definitiva, en una societat cada cop més individualista, que promou l'autocura, l'autoajuda i l'autoconeixement, conèixer-se a si mateix és possiblement el recurs social més important que tenim avui. Més enllà del coneixement d'un mateix, l'astrologia també ens pot ajudar a recordar com d'àmplia i difusa és la vida, i com de connectats estem els uns amb els altres, la qual cosa ens dona una perspectiva crítica de les nostres vides en aquests moments difícils.
El planeta de l'amor, també de la bellesa, regula els desitjos, l'expressió artística, els plaers de la vida, l'autoimatge.

Venus en aquest signe es vincula amb una naturalesa apassionada, afectiva i demostrativa. Aquestes persones posseeixen notorietat i molta facilitat per a fer amics. Les seves relacions destaquen per la seva gran tensió sexual i impulsivitat primària. Als àries els agrada conquistar i dominar, i quan es tracta de l'amor no deixen que cap obstacle els aturi. Per altra banda, possiblement els hi falta sensibilitat en el tracte amb els altres, ja que la seva franquesa a vegades pot resultar perjudicial a causa de la seva honestedat. De personalitat versàtil, sempre busquen experiències noves.

Amanda Rinald confirma que...

És una mica taurina, si veu una redflag s'hi llencen de cap.

Si l'Amanda et va al darrere estigues preparat per la major odiesea. La vida da muchas vueltas, però amb un l'Amanda al costat encara més.

Fetitxes curiosos, res més a afegir.